Półkolonie zima 2018


PÓŁKOLONIE ZIMOWE 15-26.01.2018

 

Miejsce:  Siechnice

Terminy:

I turnus – 15-19.01.2018 -> Zajęcia Sportowe

II turnus – 22-26.01.2018 -> Zajęcia artystyczno-plastyczne

 

Zajęcia sportowe: karate (Shotokan), piłka nożna, piłka siatkowa, zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy; zajęcia prowadzić będzie Pan Jarosław Łuszcz  Instruktor sportu o specjalności karate oraz Instruktor rekreacji ruchowej

Zajęcia artystyczno-plastyczne:  uczestnicy będą tworzyć wyjątkowe prace – pamiątki z wakacji; zajęcia prowadzić będzie Pani Ewa Maszczyk

Koszt:  30,00 zł /dzień (dotyczy uczestników z terenu Gminy Siechnice),
w tym:

 • opieka wykwalifikowanej kadry, w tym psychologa w godz. 7:00-16:00
 • ciekawe zajęcia m.in.  plastyczne i sportowe
 • realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej na siebie” (celem programu jest przygotowanie uczestników do lepszego radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów, nabycie umiejętności działania w grupie, pokonywania przeciwności i rozwiązywania konfliktów, rozwijania swoich mocnych stron)
 • obiad i napoje
 • gry i zabawy edukacyjne
 • ubezpieczenie NW

Tematy zajęć na poszczególnych turnusach nie pokrywają się.

 • wypoczynek zgłoszony w Kuratorium Oświaty
 • wystawiamy faktury

Ilość miejsc ograniczona !


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Imię i nazwisko dziecka (wymagane)

  Imię i nazwisko rodzica (wymagane)

  Miejscowość zamieszkania (wymagane)

  Rok urodzenia dziecka (wymagane)

  tel. kontaktowy

  kontaktowy adres email kontaktowy (wymagane)

  Termin Turnus I (15-19.01.2018)Turnus II (22-26.01.2018)

  Dodatkowe informacje

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). (wymagane)