Koliber i komputery dla Szkoły w Siechnicach.

 

 

Firma Volvo Polska Sp z o.o we Wrocławiu przekazała czterdzieści laptopów Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, przy ul. Szkolnej 4. Komputery wykorzystane będą, jako doposażenie sal lekcyjnych poprzez ich włączenie do infrastruktury edukacyjnej szkoły. Sprzęt posłuży do realizacji zadań wyznaczonych programem nauczania oraz zadań reedukacyjnych i korekcyjno-wyrównawczych a podłączenie komputerów do tablic multimedialnych ułatwi nauczycielom prowadzenie zajęć dydaktycznych a uczniom urozmaici formy prezentacji wiadomości. Dzięki tej akcji nauka matematyki, fizyki, geografii, przyrody, czy języków będzie znacznie ciekawsza.

Przekazane Laptopy przyczynią się do zmodernizowania pracowni informatycznej oraz doposażenia klasopracowni szkolnych w niezbędny sprzęt komputerowy. Pomimo znacznych nakładów budżetowych szkoły nie wszystkie inwestycje od razu mogą być zrealizowane jak np.  zakup kolejnych komputerów. „Pomoc w postaci dodatkowych komputerów znacznie usprawni pracę szkoły
i przyczyni się do zwiększenia efektów kształcenia”
– mówi Anna Kuczyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach.

Wykorzystanie komputerów i technologii informacyjnych stanowi dla edukacji szansę odejścia od tradycyjnego przekazywania wiedzy, ku kształceniu umiejętności wykorzystywania wciąż pojawiających się nowych informacji lub poszukiwania tych, które są potrzebne. Dotyczy to większości dziedzin nauczania, zwłaszcza
z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych, w których kumulowane są olbrzymie zasoby wiedzy.

Przekazanie laptopów odbyło się w dniu 29 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach przy udziale: Dyrektora Szkoły Postawowej: Pani Anny Kuczyńskiej, Wicedyrektor Ewy Krupskiej, Przedstawiciela Rady Rodziców (Dagmara Albekier – Jagiełka),  Przedstawicieli Samorządu: Rada Mieszkańców (Anna Jerkiewicz), Wydział Spraw Społecznych (Mariusz Różnowicz) oraz pracownika Volvo Polska Marka Bożyka, który we współpracy ze Stowarzyszeniem Koliber (Marek Bożyk, Barbara Jarząbek, Joanna Gawlik-Kottas, Jarosław Łuszcz) podejmie się przeszkolenia kadry pedagogicznej.