Karta kwalifikacyjna


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji i uczestnictwa mojego dziecka w obozie letnim 2019 w Kołobrzegu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016r. L 119/1). Jednocześnie jestem świadoma/świadomy faktu, iż brak zgody na przetwarzanie powyższych danych oznacza brak możliwości uczestnictwa w obozie letnim 2019 w Kołobrzegu.
    TAKNIE