Informacja

 

        W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się nieprawdziwe informacje odnośnie nowopowstałego, działającego na terenie Gminy Siechnice Stowarzyszenia Koliber. Uprzejmie informujemy, że wszelkie zadania statutowe realizujemy zgodnie z literą prawa, mając na uwadze dobro lokalnej społeczności.

        Założone przez nas Stowarzyszenie zostało prawnie zarejestrowane w październiku 2016 r., a jego zakres działalności określa uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków statut. Za wszelkie inicjatywy Stowarzyszenia Koliber zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, odpowiadają wyłącznie jego władze tj. Zarząd, Walne Zgromadzenie Członków i Komisja Rewizyjna. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.

Motywem naszej działalności nie jest zysk! Chcemy mieć czynny udział w kształtowaniu przestrzeni kulturalnej, oświatowej i sportowej społeczności, w której żyjemy i wychowujemy  dzieci.

Zatrudniana przez Stowarzyszenie Koliber kadra wychowawczo- instruktorska posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz sportowych. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane usługi były na jak najwyższym poziomie.

                W Siechnicach aktualnie zarejestrowanych jest 15 niezależnych organizacji pozarządowych (https://ems.ms.gov.pl/krs), które wzbogacają przestrzeń społeczną i przyczyniają się do jej rozwoju. Dzięki tej różnorodności mieszkańcy Siechnic mają możliwość korzystania z bogatej oferty form aktywności edukacyjnych, społecznych czy sportowych.

 

Nieautoryzowane informacje w mediach społecznościowych w myśl art. 212 § 1 Kodeksu karnego mogą być traktowane jako zniesławienie Stowarzyszenia Koliber, a ich autorzy pociągnięci do odpowiedzialności.