O Nas

Stowarzyszenie za cel swojej działalności przyjęło m.in. wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, dbanie o rozwój psychomotoryczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych, prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, wspierających dzieci i młodzież oraz rodziny w trudnej sytuacji życiowej a także organizowanie kursów, szkoleń i zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Konta bankowe Stowarzyszenia:

38 1750 0012 0000 0000 3577 5056 – Konto główne do wpłat ogólnych i  darowizn.

57 1750 0012 0000 0000 3577 5781 – Zajęcia Karate

18-1750-0012-0000-0000-3577-6192 – Zajęcia edukacyjne (np. zajęcia plastyczne, przyrodniczo-matematyczne, językowe, itp.)

23-1750-0012-0000-0000-3577-5908 – Zajęcia sportowe (np. gimnastyka, siatkówka, tenis stołowy)

40-1750-0012-0000-0000-3577-6087 – Wypoczynek (np. obozy, półkolonie)